MTRCB Ratings


G: GENERAL AUDIENCE

Viewers of all ages are admitted. Ang pelikulang ito ay rated "G." Ito ay puwede sa lahat ng manonood.

PG : PARENTAL GUIDANCE

Viewers below thirteen (13) years old must be accompanied by a parent or supervising adult when admitted into a "PG" film. ANG PELIKULANG ITO AY RATED "PG." ITO AY NANGANGAILANGAN NG PATNUBAY AT GABAY NG MAGULANG PARA SA MGA BATANG MANONOOD.

R13 : RESTRICTED–13

Only viewers who are thirteen (13) years old and above can be admitted into an "R-13" film. ANG PELIKULANG ITO AY RATED "R-13." MAAARING MAY TEMA, LENGGWAHE, KARAHASAN, NUDITY, SEKSWAL, KATATAKUTAN, AT DROGA, NA HINDI ANGKOP SA MAY EDAD NA MABABA SA LABINTATLONG (13) TAONG GULANG.

R16 : RESTRICTED–16

A film classified as "R-16" must, in the judgment of the Board, meet the following criteria: 1. ANG PELIKULANG ITO AY RATED "R-16." MAAARING MAY TEMA, LENGGWAHE, KARAHASAN, NUDITY, SEKSWAL, KATATAKUTAN, AT DROGA, NA HINDI ANGKOP SA MGA MAY EDAD NA MABABA SA LABING-ANIM NA (16) NA TAONG GULANG.

TBC : TO BE CLASSIFIED

SUBJECT TO MTRCB RATING.

BOOK NOW
Select Movie
Select Location
Select Cinema
Select Time